PODCASTS DE "Les entitats juvenils Parlen amb el Regidor de Joventut"

podcast
Les entitats juvenils Parlen amb el Regidor de Joventut #1 Emès el 02 de maig de 2012

Micos oberts a les entitats juvenils de la ciutat perquè parli amb el Regidor!
En el programa, que va comptar amb la presència de Raimond Blasi (el Regidor de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona), es van recollir pèrviament les preguntes que les entitats juvenils de la ciutat li vulguin fer, a fi i efecte que les respongués.